Здоровий ґрунт – запорука хорошого врожаю

                                                                                                               … Є в світі зваби не малі,

                                                                                                               Цікава стежка кожна…

                                                                                                               Але до рідної землі

                                                                                                               збайдужитись не можна.

                                                                                                                                   В. Коломієць

Пам’ятаєте ці рядки великого українського поета? Хоч написані вони були досить давно та актуальними залишаються і сьогодні.

Споконвіків українська земля вважалася дуже родючою і плодоносною. У свій час Україну називали «житницею», а під час другої світової війни її вагонами вивозили за кордон. Та з часом все змінюється і все потребує певного «ремонту». Так і земля, даруючи нам високі врожаї, зношується. І щоб у подальшому ми, як і раніше, насолоджувалися її дарами, потрібно землю удобрювати, тобто давати їй своєрідні вітаміни.

     Ця тема була і буде завжди важливою, так як без визначення поживних елементів і мікроелементів в ґрунті не можливо отримати високі врожаї та зробити точне заплановане внесення добрив.  В основному   наші аграрії користуються традиційним способом  внесення добрив на поля рівномірно, але внесення це не точне. Наприклад, за кордоном  весною, з кожним роком, все більше набуває популярності практика внесення азотних добрив диференційовано, по біомасі, за допомогою азотного датчика GreenSeeker , а восени – по запланованих координатах  (внесення N, P, K) також за допомогою азотного датчика GreenSeeker.

Які ж кроки необхідно зробити для того, щоб дійсно отримала норму та частина поля, яка потребує цього?

 

1) Механічний відбір земельних зразків (0-30 см) за допомогою  GPS технології на дані елементи N, P, K, pH…

Після відбору проб, у нас залишаються координати, які в подальшому використовуються для запланованої норми  внесення N, P, K, по координатах.

2) Маючи на руках лабораторні дані, робимо картування даних елементів, та бачимо, як досліджуваний елемент розповсюджується на даному полі, і в якій кількості. Неозброєним  оком видно проблемні ділянки (перенасиченість, що буває рідко, або ж  навпаки недостача даного елемента).

 

                             K                                  Mg                                 P                                   pH

Також проблемні ділянки поля можливо бачити за допомогою  карти урожайності  (якщо даний датчик стоїть у вас на комбайні) після збирання урожаю.

Проблемні ділянки – це поганий врожай, а поганий врожай, у свою чергу, це збитки. Це можуть бути: височини, ущільнення ґрунту, недолік деяких елементів,  тимчасові озера, балки, то що.  Зрозуміло, що цього не хоче ніхто, тому потрібно визначати та ліквідувати проблемні ділянки на полях за допомогою відбору проб ґрунту.

Наприклад, для агронома важливо, що як найбільш знати інформації про дане поле, а краще, щоб «уся таблиця Менделєєва» була перед ним, тож і  рекомендація під культуру буде точніша. Але як показує практика, лабораторні послуги  дорого коштують, а товариства у нас мають велику кількість гектарів, тому необхідно зосередитися на тих культурах,  які  вирощуєте, та на елементах, які потрібні саме їм. Розглянемо, що саме необхідне для «здорового ґрунту».

Грунт повинен містити три важливих речовини: азот, фосфор та калій. Всі ці компоненти відіграють ключову роль  у розвитку рослини.

Азот (N) використовується рослиною для росту стебла та листя,  важливий біогенний елемент, необхідний рослинам. Він знаходиться в ґрунті, переважно, у формі органічних сполук, які походять з рослинних і тваринних решток.

Накопичення азоту в ґрунті можливе тільки в органічній формі. Тому вміст азоту в ґрунті залежить від вмісту органічної речовини і, перш за все, гумусу. Отже, чим більше гумусу міститься в ґрунті, тим більше в ньому буде й азоту. З опадами звичайно надходить невелика кількість азоту у вигляді оксидів NO і NO2. Оксиди азоту утворюються при електричних розрядах у верхніх шарах атмосфери. Аміак поглинається також водою, туманом, росою й інеєм із повітря, куди він надходить із продуктами згорання палива і під час лісових та степових пожеж. З атмосферними опадами за рік у ґрунт надходить дуже мала кількість азоту (від 3 до 17 кг/га). При такій кількості азоту не можна одержати високого врожаю сільськогосподарських культур. Крім того, кількість азоту, що надходить з опадами, змінюється в залежності від різних умов. Недалеко від великих міст і заводів, звичайно, підвищується кількість аміаку, а в деяких субтропіках і тропіках – окисів азоту.

Калій (К) – незамінний для росту та розвитку усієї рослини вцілому. Грунт в якому недостатньо хоча б одного з цих елементів вповільнює розвиток рослини і не дає їй змоги розвиватися в повну силу. Калій – важливий елемент для оптимального росту рослин, а отже, і для отримання високих врожаїв та підтримання високого рівня родючості ґрунту. Аналогічно фосфору, розрахунки вмісту калію роблять у вигляді оксиду К2О.

Вміст і форми калію в ґрунті визначаються гранулометричним складом, природою глинистих мінералів і ступенем їх вивітреності.

У ґрунтах важкого гранулометричного складу валовий вміст калію може досягати 2 % і більше. Значно менше його в ґрунтах легкого гранулометричного складу. Основна частина калію в ґрунті входить до складу кристалічної решітки первинних і вторинних мінералів, тобто знаходиться в малодоступній для рослин формі.

Фосфор  (Р) – для розвитку коріння та суцвіття. Основним джерелом фосфору для рослин є ґрунт. У ґрунтах валовий зміст фосфору значно нижче, ніж азоту й калію, і коливається в межах 0,04-0,22%, а запас його в орному шарі становить 1,2-6,6 т/га. Зміст і запаси фосфору залежать від гранулометричного складу ґрунту й змісту в ній гумусу. Бідні по змісту загального фосфору дерено-підзолисті й супіщані ґрунти. Більше загального фосфору втримується у верхніх шарах ґрунту, що пов’язане з діяльністю рослин, активним поглинанням його ґрунтом і внесенням добрив. У більшості ґрунтів зміст мінеральних форм фосфору переважає над органічним

В органічній формі фосфор входить до складу гумусу (0,8-2,46%), фітатов, нуклеїнових кислот, фосфатидів, цукрофосфатів і інших органічних речовин, які практично недоступні для харчування рослин.

pH – є також важливим показником «здорового грунту», нормальний ступінь кислотності або лужності. Рослини не можуть у повному обсязі поглинати поживні речовини, якщо рН не буде в нормі.

 Багато хто думає, що запаси нашої неньки не вичерпні та думаючи так, вони помиляються. Пам’ятайте про це і займайтеся улюбленою справою з любов’ю та відповідальністю.

 

Разом ми досягнемо хороших врожаїв!!!